Ֆոնդահայթայթման ակումբ

Ղեկավար՝ Տաթևիկ Ֆլջյան

Նախագծի նկարագրություն․ Ֆոնդահայթայթման ակումբը իր առջև նպատակ է դրել հայթայթել գումար «Արվեստանոց» ակումբի կողմից ստեղծված «Տեսողական պոեզիա» գրքի տպագրման համար։

Հայ հասարակության մեջ կան մի շարք ժամանակակից բանաստեղծներ, որոնց գործերը չեն ստանում այն ուշադրությունը, որին արժանի են։ «Տեսողական պոեզիա» գրքի տարածումը՝ ժամանակակից բանաստեղծությունների ներկայացման հետաքրքիր լուծումներով, կարող է նպաստել այս հարցի լուծմանը։ Ակումբի նպատակն է նախագծի արդյունքում հավաքել անհրաժեշտ գումար՝ 2մլն դրամ, գրքի հետագա տպագրման և վաճառքի համար։

Նախագծից ակնկալվող արդյունքն է հավաքել 2 մլն դրամ գրքի 500 օրինակի տպագրության համար։

Tweets by AybSchool
>