Ֆիլմարտադրության ակումբ

Ղեկավար՝ Արուսյակ Զախարյան, Նարեկ Աշուղաթոյան

Նախագծի նկարագրություն՝ Ֆիլմարտադրության ակումբի նպատակը ֆիլﬕ ﬕջոցով հայկական մշակույթի գանձերի բացահայտումը, վերհանումը և հանրահռչակուﬓ է։ Նախագիծը ﬕտված է կրթելու դպրոցականներին՝ բացահայտել հայկական մշակույթային գանձերը, ճանաչելու ժողովրդական արվեստները, ծանոթանալու հայկական ավանդույթներին ու սովորույթներին։ Աշակերտները նախագծի ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքներն արտահայտում են ֆիլﬔրի և հարցազրույցների ﬕջոցով։

Նախագծի արդյուքնում ֆիլմեր են պատրաստվելու՝ Վան-Վասպուրականի հայկական արծաթագործության, Բարձր Հայքի հայկական տարազների, Ուրարտական պատկերագրության և ծեսերի մասին։ Ինչպես նաև նախատեսվում է ցուցադրություն՝ Հայկական դռների հետքերով, հայկական դաջարվեստ և արձանագիր հայկական գորգ խորագրերով։

Tag Announcement
Tweets by AybSchool
>