Տեխնոշարժ ակումբ

Ղեկավար՝ Ալեքսանդր Մելիքյան

Նախագծի անվանում՝ “AyBus”

Նախագծի նկարագրություն․ Ակումբի անդամները իրենց կողմից ստեղծված ծրագրի միջոցով հնարավորություն են տալու հետևելու «Այբ» դպրոցի ավտոբուսների գտնվելու վայրը։ Հավելվածը հնարավորություն է ունենալու տրամադրելու նաև անհրաժեշտ(հնարավոր) այլ տվյալներ։ Հավելվածը հնարավորություն է տալու, նաև ճանապարհային ծանրաբեռնվածության պայմաններում «գերմանական» ճշգրտության ապահովում և երկկողմանի կապի ապահովում։ Որպես հավելում․ հնարավոր է նաև ավտոբուսների մեջ հնարավորություն ստեղծվի Chek in լինելու։

Նախագծից ակնկալվող արդյունքը՝ Հավելված, որը ավելի դյուրին և հարմարավետ կդարձնի Այբ ավտոբուսներով երթևեկությունը: Հավելվածը հաջողույթյուն գրանցելու դեպքում հետագայում կարող է տրամադրվել այլ կազմակերպությունների, ովքեր իրականացնում են ուղեփոխադրում։

Tweets by AybSchool
>