Film Factory

Թաքնված գանձերի հետքերով

Ֆիլմարտադրության ակումբի նպատակը ֆիլﬕ ﬕջոցով հայկական մշակույթի գանձերի բացահայտումը, վերհանումը և հանրահռչակուﬓ է։ Նախագիծը ﬕտված է կրթելու դպրոցականներին՝ ճանաչելու ժողովրդական արվեստները, ծանոթանալու հայկական ավանդույթներին ու սովորույթներին։ Աշակերտները նախագծի ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքներն արտահայտում են ֆիլﬔրի և հարցազրույցների ﬕջոցով։

Դասընթացի շրջանակում ֆիլﬔր են պատրաստվել Սբ Կաթողիկե եկեղեցու, վիշապի նշանակության և մետաղադրամների մասին։ Գործունեության արդյունքում ակումբը նաև երկու ցուցահանդես է պատրաստել՝ Մարաշի ասեղնագործության, պազիրիկ գորգի, չարխափան իրերի և թաքնված գանձերի քարտեզի թեմաներով։

Ղեկավարներ՝ Արուսյակ Զախարյան, Նարեկ Աշուղաթոյան

Ակումբի նախորդ տարվա գործունեությանը ծանոթացեք այստեղ։

Աջակցի՛ր

Tweets by AybSchool
>