«Ուրբանիստ» ակումբ

«Ուրբանիստ» ակումբն «Այբ» դպրոցում գործում է այս տարվանից։ Ակումբի նպատակն է խորացնել խմբում քաղաքային միջավայրի վրա ազդող գործոնների մասին գիտելիքները, ուսումնասիրել միջազգային փորձը ուրբանիստիկայի ոլորտում և մշակել քաղաքային միջավայրը բարելավելու հայեցակարգեր։ Ակումբում աշակերտները ղեկավարի օգնությամբ կատարում են ինքնուրույն հետազոտություններ, զարգացնում թիմում աշխատելու հմտություններ, ինչպես նաև պլանավորում և մշակում երկարաժամկետ նախագծային մոդելներ։

Կիսվել

[[tags:1:1]]

Tweets by AybSchool
>