Անգլերենի ստուգաթեստ

«Այբ» ավագ դպրոց ընդունվելու համար անգլերենի իմացությունը նախապայման է։ Կարևոր է, որ դպրոց ընդունված բոլոր աշակերտներն ունենան նվազագույնը անգլերենի իմացության A2 մակարդակը։

Անգլերենի ստուգաթեստն անցկացվել է 2020 թ․ մարտի 14-17-ը։

Առաջին փուլը գրավոր ստուգաթեստն է (grammar, vocabulary, reading, listening, writing հնարավոր բաժիններով)։ Հաջորդ փուլը` բանավոր հարցազրույցն է: Եթե դիմորդն ունի անգլերենի իմացության A2 և բարձր մակարդակը հաստատող միջազգային քննության (Cambridge ESOL KET, TOEFL JUNIOR, IELTS) պաշտոնական փաստաթուղթ, որը ստացվել է ընդունելության քննություններին նախորդող վեց ամիսների ընթացքում, անգլերենի ստուգաթեստ հանձնելը պարտադիր չէ: Ընդունելության դիմումները կընդունվեն միայն A2 մակարդակը ապահովելու դեպքում:

Ուշադրություն․ եթե լինեն դիմորդներ, ում արդունքները չեն բավարարի A2 շեմի պահանջը, Դպրոցը պատրաստ է ընդառաջել նրանց և տալ հնարավորություն մասնակցելու ընդունելության գործընթացին` վերահանձնելով ստուգաթեստը հուլիս ամսին։ Այս դեպքում դիմորդը և իր ծնողը ստորագրում են համապատասխան դիմում՝ նշելով, որ տեղյակ են այս պայմանին և գիտակցում են, որ անգլերենի իմացության պահանջվող շեմը չապահովելու դեպքում դիմորդի և դպրոցի միջև «Ուսումնառության մասին պայմանագիր» չի կնքվի։

Ստուգաթեստին պատրաստվելու համար օգտակար հղումներ՝

Քերականական նյութեր, թեստեր և վարժություններ

Անգլերենի գրավոր ստուգաթեստի և լսելու հմտությունների հանձնարարության նմուշային օրինակ (հնարավոր են փոփոխություններ):

2020 թվականի նմուշները հասանելի են այստեղ՝

Մարտին կայացած ստուգաթեստ՝

Անգլերենի ստուգաթեստ (քննական տարբերակ, պատասխաններով տարբերակ )

Lսելու հմտությունների հանձնարարություն՝ առաջադրանք 1, առաջադրանք 2

Ապրիլին կայացած ստուգաթեստ՝

Անգլերենի ստուգաթեստ (քննական տարբերակ, պատասխաններով տարբերակ )

Lսելու հմտությունների հանձնարարություն՝ առաջադրանք 1, առաջադրանք 2

2019 թվականի նմուշները հասանելի են այստեղ՝

Անգլերենի ստուգաթեստ (քննական տարբերակ, պատասխաններով տարբերակ )

Lսելու հմտությունների հանձնարարություն՝ առաջադրանք 1, առաջադրանք 2

Tweets by AybSchool
>