Բարի գալուստ «Այբ»

Հաջողության ճանապարհն ունի սկիզբ

Go to welcome section Scroll mouse image

01 - Երեխաների պաշտպանության օր

09 - Ընկերների ﬕջազգային օր

11 - 4-րդ դասարանցիների ավարտական միջոցառում

12 - «Արվեստանոց» ակումբի նախագծի շնորհանդես

13-21 - Դպրոցական քննություններ (11-րդ և 12-րդ դաս.)

14 - «Բժշկագիտական հետազոտություններ» ակումբի նախագծի շնորհանդես

15 - Հայաստանի պետական դրոշի օր

17-28 - Վերաքննություններ (միջին դպրոց)

18 - Հայրիկների ﬕջազգային օր

19 - հուլ. 4 - Վերաքննություններ (10-րդ դաս.)

20 - Ս. Թարգմանիչներ Սահակի և Մեսրոպի տոն

21 - Փորձնակության տոնավաճառ

22 - «Կանաչ ֆիզիկա», «Կանաչ քիմիա» և Ինժեներական ակումբների նախագծերի շնորհանդեսներ

24 - հուլ. 10 - Վերաքննություններ (11-12-րդ դաս.)

24 - «Մուլտիմեդիա» ակումբի նախագծերի շնորհանդես

26 - «Իմերսիվ թատրոն» ակումբի ներկայացում

28 - «Ռոքեստր» ակումբի համերգ

«Այբ» դպրոց

Իմա՛ եւ արա՛

«Այբ» դպրոցը սովորելու նոր միջավայր է, ուր ազգային հիմքի վրա մշակվում են եզակի կրթական տեխնոլոգիաներ և փորձարկվում ժամանակակից կրթության բարձրագույն ձեռքբերումները՝ ի նպաստ հայկական կրթության մրցունակության բարձրացման: «Այբ» դպրոցի նպատակն է դառնալ 21-րդ դարի հայկական դպրոցի մոդել, առաքելությունը` ձևավորել ուսյալ, առաքինի, պատկանելության և պատասխանատվության զգացում ունեցող երիտասարդների սերունդներ: «Այբ» դպրոցը ծառայում է որպես յուրօրինակ լաբորատորիա....

Կարդալ ավելին


«Այբ»-ի աշակերտի նկարագրի 8 սկզբունքները

Chanachogh

Ճանաչող և արարող

Մարդու ճանաչողության և գործերի ներդաշնակեցումը, տեսականի և գործնականի ճիշտ համադրությունը կամ հավասարակշռությունն «Այբ»-ի կրթական փիլիսոփայության «ոսկե կանոնն» է:

«Այբ»-ի աշակերտը ճանաչելով ստեղծում է և ստեղծելով ճանաչում:

Naxadzernogh

Նախաձեռնող և հավասարակշռված

Նախաձեռնողը ոչ միայն ինքնուրույն սկսում կամ ձեռնարկում է որևէ բան, այլև ունի արիություն և համարձակություն սկսածն առաջ տանելու և ավարտին հասցնելու: Նաև յուրաքանչյուր նախաձեռնության մեջ պետք է լինել հավասարակշռված, այսինքն` շրջահայաց, խոհեմ և լուրջ` պահպանելով ներքին խաղաղությունը և ցուցաբերելով զսպվածություն:

Zgon

Զգոն և բաց

Զգոն նշանակում է ոչ միայն արթուն, աչալուրջ և զգույշ, այլև ներքնապես ուշադիր և հավաքված: «Այբ»-ի աշակերտը չի առաջնորդվում սոսկ սեփական հետաքրքրություններով և ցանկություններով, այլ բաց է` ունեցածը կիսելու և ուրիշներից իրեն տրված բարիքը շնորհակալությամբ ընդունելու:

Barexoh

Բարեխոհ և հոգատար

«Այբ»-ի աշակերտը ոչ թե պետք է ձգտի պարզապես ճանաչելու, այլ բարի և բարեբեր ճանաչողության կամ բարեխոհության: Բարին խորհելը և բացահայտելը արդյունավետ ճանաչողության վեկտորն են: Մտքերի բարությունը պետք է արտացոլված լինի նաև մեր գործերի մեջ` «Այբ»-ի աշակերտը պետք է լինի հոգատար:

Սկզբունքների նկարները՝ «Այբ» դպրոցի «Արվեստանոց» ակումբի սաների


«Երաժշտաքարտեզ» համերգ. Battle of Evermore

Quotes image

«Այբ»-ում եռուզեռ է

Պատկերասրահ

Tweets by AybSchool
>