Հասարակական գործունեություն

«Այբ» դպրոցի ծրագրի ձևավորման ընթացքում ձևավորվել է նաև հասարակական գործունեության ուղղությունը, որի հիմքում ընկած է աշակերտի անձի զարգացումը։ Դպրոցի համար կարևոր են ոչ միայն ուսումն ու լավ գիտելիքը, այլև այլոց մատուցվող զանազան ծառայությունները՝ աշակերտներին համապատասխանեցնելու համար «Այբ» դպրոցի աշակերտի 8 սկզբունքներին, որոնք են՝ ճանաչող և արարող, նախաձեռնող և հավասարակշռված, զգոն և բաց, բարեխոհ և հոգատար։

Հասարակական գործունեությունն «Այբ» աշակերտի անշահախնդիր, անհատույց գործունեության այն ձևն է, որի նպատակն է աշակերտին ձևավորել որպես պատասխանատու քաղաքացի, որն անտարբեր չէ իր շրջապատի նկատմամբ և կարող է իր հոգատարությամբ ու նախաձեռնողականությամբ առավելագույն արդյունք ու հիմնարար փոփոխություն ստեղծել իր շուրջ: Հասարակական գործունեությունը կապերի հաստատում, փորձ, զարգացում ու բացահայտում է աշակերտների համար։

«Այբ» դպրոցում հասարակական գործունեությունը պարտադիր է, սակայն հիմքում ընկած է կամավորության գաղափարը։ Միջին դպրոցի աշակերտների հասարակական գործունեության նվազագույն քանակը 10-20 ժամ է, իսկ ավագ դպրոցի աշակերտներինը՝ 40 ժամ, որոնք պետք է լրացնել յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ընթացքում։ Աշակերտները հնարավորություն ունեն հասարակական գործունեություն կատարելու թե՛ դպրոցում, թե՛ դպրոցից դուրս՝ շահույթ չհետապնդող բարեգործական կազմակերպություններում։

«Այբ» դպրոցում գործում են հասարակական գործունեության 10 թիմ։ Ստորև ծանոթացեք թիմերին և նրանց նախագծերին։

Փոխօգնության թիմ

Մշակութային թիմ

Մեդիա թիմ

Հյուրընկալ թիմ

Սպորտային թիմ

Արագահաս թիմ

Էկո թիմ

Միջոցառումների թիմ

Գրադարանի թիմ

Պատմագիտական թիմ

Կիսվել

[[tags:1:1]]

Tweets by AybSchool
>