Հոգաբարձուների խորհուրդ


Խորհրդի ներկայիս կազմը սկսել է իր աշխատանքները 2021 թ․ դեկտեմբերի 1-ից և կպաշտոնավարի մինչև 2023 թ. նոյեմբերի 30-ը։

Հոգաբարձուների խորհուրդն «Այբ» դպրոցի կառավարման բարձրագույն մարմինն է, որն ունի ցանկացած որոշում կայացնելու կամ վերանայելու լիազորություն: «Այբ» դպրոցը հիմնադրամ է` ոչ առևտրային, ոչ պետական կազմակերպություն, որը չունի սեփականատերեր, փայատերեր կամ բաժնետերեր: Փաստորեն, դպրոցի տերն այն մարդիկ են, ովքեր կամավոր ստանձնել են հոգատար և պատասխանատու լինելու առաքելության իրենց մասը և համատեղ ջանքերով, հոգաբարձուների խորհրդի միջոցով, կյանքի են կոչում դպրոցի նպատակները: Հոգաբարձուների խորհրդի որոշումները վերջնական են և ենթակա չեն բողոքարկման, քանզի չկա մեկ այլ` ավելի բարձր մարմին:

«Այբ» դպրոցի կանոնադրությամբ, նվիրատվություններով ու ներդրումներով պայմանավորված՝ առանձնացվել է բարերարների երեք խումբ՝ ռազմավարական հովանավոր, շարունակական հովանավոր՝ ֆինանսական միջոցների ներգրավման խոստմամբ, և շարունակական հովանավոր։ Այս սկզբունքն է նաև հոգաբարձուների խորհրդի ձևավորման հիմքում։

«Այբ» դպրոցի բարերարների համայնքն ըստ երեք կարգերի

«Այբ» դպրոցի հոգաբարձուների խորհրդի կազմում ընդգրկված են

Ռուբեն Հարությունյանի մասին կարդացեք ավելին

Աշոտ Մկրտչյանի մասին կարդացեք ավելին

Արսեն Գալստյանի մասին կարդացեք ավելին

Արտավազդ Մինասյանի մասին կարդացեք ավելին


Դավիթ Փախչանյանի մասին կարդացեք ավելին

Իրինա Գեյկոյի մասին կարդացեք ավելին

Լիլիթ Մինասյանի մասին կարդացեք ավելին

Սարգիս Բադալյանի մասին կարդացեք ավելին


Վազգեն Յակուբյանի մասին կարդացեք ավելին

Տիգրան Հարությունյանի մասին կարդացեք ավելին

Ռիմմա Անանյանի մասին կարդացեք ավելին

«Այբ» դպրոցի հոգաբարձուների խորհրդի նիստերի արձանագրությունների քաղվածքները հասանելի են ստորև՝


Կիսվել

[[tags:1:1]]

Tweets by AybSchool
>