Հոգաբարձուների խորհուրդ

Հոգաբարձուների խորհուրդն «Այբ» դպրոցի կառավարման բարձրագույն մարմինն է, որն ունի ցանկացած որոշում կայացնելու կամ վերանայելու լիազորություն: «Այբ» դպրոցը հիմնադրամ է` ոչ առևտրային, ոչ պետական կազմակերպություն, որը չունի սեփականատերեր, փայատերեր կամ բաժնետերեր: Փաստորեն, դպրոցի տերն այն մարդիկ են, ովքեր կամավոր ստանձնել են հոգատար և պատասխանատու լինելու առաքելության իրենց մասը և համատեղ ջանքերով, հոգաբարձուների խորհրդի միջոցով, կյանքի են կոչում դպրոցի նպատակները: Հոգաբարձուների խորհրդի որոշումները վերջնական են և ենթակա չեն բողոքարկման, քանզի չկա մեկ այլ` ավելի բարձր մարմին:

«Այբ» դպրոցի կանոնադրությամբ, նվիրատվություններով ու ներդրումներով պայմանավորված՝ առանձնացվել է բարերարների երեք խումբ՝ ռազմավարական հովանավոր, շարունակական հովանավոր՝ ֆինանսական միջոցների ներգրավման խոստմամբ, և շարունակական հովանավոր։ Այս սկզբունքն է նաև հոգաբարձուների խորհրդի ձևավորման հիմքում։

«Այբ» դպրոցի բարերարների համայնքն ըստ երեք կարգերի

Խորհրդի ներկայիս կազմը սկսել է իր աշխատանքները 2021 թ․ դեկտեմբերի 1-ից և կպաշտոնավարի մինչև 2023 թ. նոյեմբերի 30-ը։

«Այբ» դպրոցի հոգաբարձուների խորհրդի կազմում ընդգրկված են

«Այբ» դպրոցի հոգաբարձուների խորհրդի նիստերի արձանագրությունների քաղվածքները հասանելի են ստորև՝

Tweets by AybSchool
>