Հոգաբարձուների խորհուրդ

«Այբ» դպրոցի բարձրագույն ղեկավար մարմինը հոգաբարձուների խորհուրդն է, որի լիազորությունների ժամկետը երկու տարի է:

Հոգաբարձուների խորհուրդն իր գործունեությունն իրականացնում է հասարակական կարգով: Այստեղ ներգրավված են ինչպես «Այբ» համայնքի, այնպես էլ հասարակական ու մասնագիտական ոլորտների հայտնի ներկայացուցիչներ, կրթության ոլորտի փորձագետներ, «Այբ» դպրոցի բարերարներ, որոնք գաղափարակից են «Այբ» կրթական համակարգի նպատակներին ու փիլիսոփայությանը:

Հոգաբարձուների խորհուրդը գլխավորում է նախագահը, որին ընտրում է Հոգաբարձուների խորհուրդը իր անդամների կազմից: Նախագահի լիազորությունների ժամկետն է 2 տարի։

Հոգաբարձուների խորհրդի նպատակն է իրագործել «Այբ» դպրոցի առաքելությունը, աջակցել ֆոնդահայթայթմանը, կրթական գործընթացի կազմակերպմանն ու բարելավմանը և դպրոցի կառավարմանը:

Հոգաբարձուների խորհուրդը նաև մասնակցում է Այբ» դպրոցի զարգացման ռազմավարության մշակմանը, հավաքված բարեգործական միջոցների նպատակային օգտագործման ուղղությունների սահմանմանը և այդ միջոցների ծախսման վերահսկմանը, հաստատում է «Այբ» դպրոցի տնօրենի թեկնածությունը, խորհրդատվություն է իրականացնում դպրոցի ղեկավար և այլ օղակներին, աջակցություն է տրամադրում դպրոցի նյութատեխնիկական բազայի ընդլայնման, նյութական աջակցության և այլ ռեսուրսների ներգրավման հարցերում, իրականացնում է կրթական գործընթացի որակի վերահսկում:

Հոգաբարձուների խորհուրդը հաստատում է նաև աշակերտների և ուսուցիչների ընտրության չափորոշիչներն ու կարգը, ինչպես նաև դպրոցական կրթության չափորոշիչները։

«Այբ» դպրոցի հոգաբարձուների խորհրդի կազմում ընդգրկված են՝


Իեն Քրեյգ, հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ

Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի պրոֆեսոր
Մեծ ԲրիտանիաԱնահիտ Ադամյան
Ռուսաստան/Հայաստան


Արթուր Ալավերդյան
Ռուսաստան/Հայաստան


Լուսինե Գալաջյան
«Իզմիրլյան» հիմնադրամի տնօրեն
ՀայաստանՍարգիս Բադալյան

​​​​Հայաստան
Վազգեն Յակուբյան
ՀԲԸՄ նախագահ
Հայաստան

«Այբ» դպրոցի հոգաբարձուների խորհրդի նիստերի արձանագրությունները հասանելի են ստորև՝

Tweets by AybSchool