Հոգաբարձուների խորհուրդ


Խորհրդի ներկայիս կազմը սկսել է իր աշխատանքները 2023 թ․ դեկտեմբերի 1-ից և կպաշտոնավարի մինչև 2025 թ. նոյեմբերի 30-ը։

Հոգաբարձուների խորհուրդն «Այբ» դպրոցի կառավարման բարձրագույն մարմինն է, որն ունի ցանկացած որոշում կայացնելու կամ վերանայելու լիազորություն: «Այբ» դպրոցը հիմնադրամ է` ոչ առևտրային, ոչ պետական կազմակերպություն, որը չունի սեփականատերեր, փայատերեր կամ բաժնետերեր: Փաստորեն, դպրոցի տերն այն մարդիկ են, ովքեր կամավոր ստանձնել են հոգատար և պատասխանատու լինելու առաքելության իրենց մասը և համատեղ ջանքերով, հոգաբարձուների խորհրդի միջոցով, կյանքի են կոչում դպրոցի նպատակները: Հոգաբարձուների խորհրդի որոշումները վերջնական են և ենթակա չեն բողոքարկման, քանզի չկա մեկ այլ` ավելի բարձր մարմին:

«Այբ» դպրոցի կանոնադրությամբ, նվիրատվություններով ու ներդրումներով պայմանավորված՝ առանձնացվել է բարերարների երեք խումբ՝ ռազմավարական հովանավոր, շարունակական հովանավոր՝ ֆինանսական միջոցների ներգրավման խոստմամբ, և շարունակական հովանավոր։ Այս սկզբունքն է նաև հոգաբարձուների խորհրդի ձևավորման հիմքում։

«Այբ» դպրոցի բարերարների համայնքն ըստ երեք կարգերի
Աշոտ Մկրտչյանի մասին կարդացեք ավելին


Արտավազդ Մինասյանի մասին կարդացեք ավելին


Դավիթ Փախչանյանի մասին կարդացեք ավելինԵվա Արևիկյանի մասին կարդացեք ավելին


Իրինա Գեյկոյի մասին կարդացեք ավելին


Լևոն Բուդաղյանի մասին կարդացեք ավելին


Լիլիթ Պետրոսյանի մասին կարդացեք ավելին


Սարգիս Բադալյանի մասին կարդացեք ավելին


Տիգրան Բունիաթյանի մասին կարդացեք ավելին


Տիգրան Հարությունյանի մասին կարդացեք ավելին


ՐԱՖՖԻ ՖԸՍԹԸԳՃՅԱՆ

«Այբ» դպրոցի ՀԽ անդամ

WKFS-ի բանկային վերլուծության բաժնի գործադիր տնօրենՐաֆֆի Ֆըսթըգճյանի մասին կարդացեք ավելին
«Այբ» դպրոցի հոգաբարձուների խորհրդի նիստերի արձանագրությունների քաղվածքները


Tweets by AybSchool
>