Ընդունելություն միջին դպրոց

«Այբ» միջին դպրոցի 5-ից 9-րդ դասարաններում հիմնական ընդունելություն չի կատարվում։

5-8-րդ դասարաններում հնարավոր թափուր տեղերի առաջացման դեպքում, տնօրենության որոշմամբ, կարող է կազմակերպվել մրցութային ընդունելություն։ Այն սովորաբար անցկացվում է ուսումնական տարվա յուրաքանչյուր քառորդի վերջում։

9-րդ դասարանում առաջացող թափուր տեղերը չեն համալրվում։

Եթե հետաքրքրված եք ընդունելության այս տարբերակով, խնդրում ենք անցնել հղումով և լրացնել անհրաժեշտ տեղեկությունները: Թափուր տեղերի համալրման նպատակով իրականացվող մոտակա ընդունելության մասին դպրոցը կտեղեկացնի Ձեզ էլփոստի միջոցով՝ միաժամանակ ներկայացնելով նաև ընդունելության մանրամասները:

5-8-րդ դասարանների թափուր տեղերի համալրման համար նախատեսված են հետևյալ քննությունները, որոնք կատարվում են դպրոցի միևնույն դասարանների կիսամյակային կամ տարեկան ստուգումներին համապատասխան․

  1. Հայոց լեզու
  2. Մաթեմատիկա (հանրահաշիվ և երկրաչափություն)
  3. Անգլերեն
  4. Բնագիտական երեք առարկաներից (քիմիա, ֆիզիկա, կենսաբանություն) երկուսը՝ դիմորդի ընտրությամբ՝ միայն 8-րդ դասարանում

Ընդունելության քննություներից բացի` բոլոր դիմորդները և ծնողներն անցնում են հարցազրույցի փուլով:

Դպրոց ընդունված երեխաների ցանկը հաստատվում է ԸՀ-ի որոշմամբ` ընդունելության քննությունների և դիմորդների ու ծնողների հետ զրույցի արդյունքների հիման վրա: Ընդունող հանձնաժողովի որոշումը վերջնական է, չի մեկնաբանվում և չի բողոքարկվում:

Ծնողների և դիմորդների համար դպրոցում կազմակերպվում է բաց դռների օր, որի ընթացքում դպրոցի թիմը ներկայացնում է դպրոցը և պատասխանում բոլոր հարցերին: Նույն օրը բոլոր հյուրերի համար կազմակերպվում է ծանոթական շրջայց դպրոցում: Բաց դռներին մասնակցությունը բոլոր դիմորդների ծնողների համար պարտադիր է։ Եթե դիմումը ներկայացնելիս պարզվում է, որ ծնողները ներկա չեն եղել բաց դռների միջոցառման, ապա մինչև ընդունելության քննությունները կազմակերպվում է լրացուցիչ բաց դռների օր։ Դիմումը ներկայացրած, սակայն բաց դռների միջոցառմանը չմասնակցած ծնողների երեխաները ընդունելությանը մասնակցելու հնարավորությունից զրկվում են։

Դիմորդները և ծնողները էլփոստով տեղեկացվոււմ են կոնկրետ ընդունելության ժամանակացույցի մասին, ինչպես նաև ստանում են տեղեկատվություն յուրաքանչյուր առարկայի քննական թեմաների վերաբերյալ։

Ընդունող հանձնաժողով

«Այբ» միջին դպրոցի Ընդունող հանձնաժողովը ձևավորվում է Հոգաբարձության խորհրդի որոշման հիման վրա: Հոգաբարձուներից յուրաքանչյուրը կարող է առաջարկել մինչև 2 թեկնածուի, այնուհետև ՀԽ անդամների քվեարկության արդյունքներով և ձայների մեծամասնությամբ ձևաավորվում է ԸՀ:

ԸՀ անդամներ կարող են լինել ինչպես ՀԽ-ի, «Այբ» ակումբի, «միջուկ-դրամագլխի», այնպես էլ «Այբ» դպրոցի ակադեմիական խորհուրդի անդամները (ներառյալ` տնօրենության ներկայացուցիչ): Միջին դպրոցի ԸՀ այս կազմի գործունեության տևողությունը` 2019 թ. փետրվարի 1–ից 2019 թ. դեկտեմբերի 30–ը:


Անահիտ Հովհաննիսյան
«Այբ» դպրոցի ուսուցիչների զարգացման բաժնի
և մայրենիի խմբի ղեկավար


Աննա Հակոբյան
«Այբ» դպրոցի համայնքի գծով տնօրեն


Արամ Փախչանյան
«Այբ» դպրոցի տնօրեն
Դավիթ Սահակյան
«Այբ» դպրոցի գործառնական տնօրենՄերի Հովսեփյան
«Այբ» դպրոցի ակադեմիական գծով տնօրենԳայանե Մարկոսյան
«Այբ» դպրոցի ռուսերենի
և այլ օտար լեզուների խմբի ղեկավար


Սիլվիա Յակուբյան
«Այբ» հիմնական դպրոցի տնօրեն
Ռիտա Խաչատրյան
«Այբ» դպրոցի ՀԽ-ի նախկին անդամ

Միջին դպրոց

Tweets by AybSchool