Ընդունելություն ավագ դպրոց

«Այբ» ավագ դպրոց կարող են դիմել միայն ընթացիկ ուսումնական տարվա 9-րդ դասարանցիները (որոնք ավարտում են հիմնական դպրոցը), ինչպես նաև արտերկրից ժամանած դիմորդները (տե՛ս` Արտերկրից դիմորդներին):

2020-2021 ուստարվա համար ընդունելությունը կկայանա 2020 թ․ հունվար - մայիս ամիսներին (մանրամասն ժամանակացույցը՝ շուտով)։

«Այբ» ավագ դպրոց ընդունվելու համար հետևի՛ր մի քանի պարզ քայլի՝

Քայլ 1

Գրանցվի՛ր և մասնակցի՛ր բաց դռների օրերին՝ ծնողներիդ հետ միասին: Ծանոթացի՛ր դպրոցին և ուղղի՛ր քեզ հետաքրքրող հարցերրը: Գրանցումը՝ ՄԻԱՅՆ մեր կայքի միջոցով: Բաց դռներին մասնակցությունը պարտադիր է:

Քայլ 2

Մասնակցի՛ր անվճար խորհրդատվական հանդիպում-դասերի, որոնք կուղղորդեն քեզ պատրաստվելու ընդունելության քննություններին: Գրանցումը՝ ՄԻԱՅՆ մեր կայքի միջոցով:

Քայլ 3

Լրացրո'ւ ընդունելության դիմումը, ապա տպված և ստորագրված, այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ միասին ներկայացրո՛ւ «Այբ» դպրոց: Փաստաթղթերի ընդունման գործընթացի մասին առավել մանրամասն՝ այստեղ։

Քայլ 4

Հաղթահարի՛ր ընդունելության ամենակարևոր փուլը՝ ընդունելության 3 քննությունները: Մանրամասները և քննական հարցերի նմուշները տե՛ս ընդունելության քննություններ բաժնում:

Քայլ 5

Քննությունները հաջող հանձնելու դեպքում դու կանցնես ընդունելության հաջորդ կարևոր՝ հարցազրույցի փուլ: Քեզ սպասում է հետաքրքիր զրույց ընդունող հանձնաժողովի անդամների հետ:

Քայլ 6

Մասնակցիր անգլերենի ստուգաթեստին՝ ապահովելով անհրաժեշտ շեմը։ «Այբ» ավագ դպրոցում անգլերենի հիմնական ուսումնական ծրագիրը նախատեսված է անգլերենի իմացության միջին մակարդակ (B1) ունեցող աշակերտների համար։

Դպրոց ընդունվում են քննությունների և հարցազրույցի փուլերի գումարային միավորի հիման վրա: Քննություններից յուրաքանչյուրը և հարցազրույցը գնահատվում են 64-ական միավորով:

Ընդունելության ողջ գործընթացում՝ ներառյալ խորացված դասընթացները և խորհրդատվական հանդիպումները, որևէ տեղեկություն դիմորդի ֆինանսական վիճակի մասին դպրոցը չի վերցնում: Նման տեղեկություններն անհրաժեշտ են դպրոց ընդունվելուց հետո միայն` ֆինանսական աջակցության գործընթացի ժամանակ:

🕑ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

2019-2020 ուսումնական տարվա ընդունելության գործընթացը նախատեսվում է անցկացնել 2018-ի դեկտեմբերից 2019-ի հունիս ամիսներին, ըստ ստորև ներկայացված ժամանակացույցի՝

Բաց դռների օրեր 01/2020-04/2020

Խորհրդատվական հանդիպումներ

03/2020-04/2020

Փաստաթղթերի ընդունում

03/2020

Անգլերենի ստուգաթեստ

03/2019

Հայոց լեզվի և հասարակական գիտության քննություն

04/2020

Բնագիտության քննություն

04/2020

Մաթեմատիկայի և տրամաբանության քննություն

04/2020

Նախնական քննական արդյունքների հրապարակում

04/2020

Քննական արդյունքների բողոքարկում

04/2020

Քննական արդյունքների հրապարակում

04/2020

Հարցազրույցներ դիմորդների հետ

04/2020

Ընդունելության արդյունքների ամփոփում և հրապարակում

05/2020

Անգլերենի ստուգաթեստ

07/2020

Ֆինանսական աջակցություն

05/2020-07/2020

Ընդունող հանձնաժողով

«Այբ» ավագ դպրոցի Ընդունող հանձնաժողովը ձևավորվում է Հոգաբարձության խորհրդի որոշման հիման վրա: Հոգաբարձուներից յուրաքանչյուրը կարող է առաջարկել մինչև 2 թեկնածուի, այնուհետև ՀԽ անդամների քվեարկության արդյունքներով և ձայների մեծամասնությամբ ձևաավորվում է ԸՀ:

ԸՀ անդամներ կարող են լինել ինչպես ՀԽ-ի, «Այբ» ակումբի, «միջուկ-դրամագլխի», այնպես էլ «Այբ» դպրոցի ակադեմիական խորհուրդի անդամները (ներառյալ` տնօրենության ներկայացուցիչ):

Tweets by AybSchool