Ընդունելություն ավագ դպրոց

«Այբ» ավագ դպրոց կարող են դիմել միայն ընթացիկ ուսումնական տարվա 9-րդ դասարանցիները (որոնք ավարտում են հիմնական դպրոցը), ինչպես նաև արտերկրից ժամանած դիմորդները (տե՛ս` Արտերկրից դիմորդներին):

2020-2021 ուստարվա համար ընդունելությունը կկայանա 2020 թ․ հունվար - մայիս ամիսներին (մանրամասն ժամանակացույցը՝ ներքևում)։

«Այբ» ավագ դպրոց ընդունվելու համար հետևի՛ր մի քանի պարզ քայլի՝

Քայլ 1

Գրանցվի՛ր և մասնակցի՛ր բաց դռների օրերին՝ ծնողներիդ հետ միասին: Ծանոթացի՛ր դպրոցին և ուղղի՛ր քեզ հետաքրքրող հարցերրը: Գրանցումը՝ ՄԻԱՅՆ մեր կայքի միջոցով: Բաց դռներին մասնակցությունը պարտադիր է:

Քայլ 2

Մասնակցիր անգլերենի ստուգաթեստին՝ ապահովելով անհրաժեշտ շեմը։ Անգլերենի իմացությունը նախապայման է։ Կարևոր է, որ դպրոց ընդունված բոլոր աշակերտներն ունենան նվազագույնը անգլերենի իմացության A2 մակարդակը։

Քայլ 3

Մասնակցի՛ր անվճար խորհրդատվական հանդիպում-դասերի, որոնք կուղղորդեն քեզ պատրաստվելու ընդունելության քննություններին: Գրանցումը՝ ՄԻԱՅՆ մեր կայքի միջոցով:

Քայլ 4

Լրացրո'ւ ընդունելության դիմումը, ապա տպված և ստորագրված, այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ միասին ներկայացրո՛ւ «Այբ» դպրոց: Փաստաթղթերի ընդունման գործընթացի մասին առավել մանրամասն՝ այստեղ։

Քայլ 5

Հաղթահարի՛ր ընդունելության ամենակարևոր փուլը՝ ընդունելության 3 քննությունները: Մանրամասները և քննական հարցերի նմուշները տե՛ս ընդունելության քննություններ բաժնում:

Քայլ 6

Քննությունները հաջող հանձնելու դեպքում դու կանցնես ընդունելության հաջորդ կարևոր՝ հարցազրույցի փուլ: Քեզ սպասում է հետաքրքիր զրույց ընդունող հանձնաժողովի անդամների հետ:

Դպրոց ընդունվում են քննությունների և հարցազրույցի փուլերի գումարային միավորի հիման վրա: Քննություններից յուրաքանչյուրը և հարցազրույցը գնահատվում են 64-ական միավորով:

Կրթաթոշակային համակարգ։ Ընդունելության ողջ գործընթացում՝ ներառյալ խորհրդատվական հանդիպումները, որևէ տեղեկություն դիմորդի ֆինանսական վիճակի մասին դպրոցը չի վերցնում: Նման տեղեկություններն անհրաժեշտ են դպրոց ընդունվելուց հետո միայն` ֆինանսական աջակցության գործընթացի ժամանակ:

🕑ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

2020-2021 ուսումնական տարվա ընդունելության գործընթացը նախատեսվում է անցկացնել 2020-ի հունվար-հունիս ամիսներին, ըստ ստորև ներկայացված ժամանակացույցի՝

Բաց դռների օրեր

13/01-03/04/2020

Խորհրդատվական հանդիպումներ

09/03-03/04/2020

Փաստաթղթերի ընդունում

23/03-31/03/2020

Անգլերենի ստուգաթեստ

14/03-15/03/2020

Հայոց լեզվի և հասարակական գիտության քննություն

06/04/2020

Բնագիտության քննություն

08/04/2020

Մաթեմատիկայի և տրամաբանության քննություն

10/04/2020

Նախնական քննական արդյունքների հրապարակում

16/04/2020

Քննական արդյունքների բողոքարկում

17/04-18/04/2020

Քննական արդյունքների հրապարակում

22/04/2020

Հարցազրույցներ դիմորդների հետ

25/04-2/05/2020

Ընդունելության արդյունքների ամփոփում և հրապարակում

03/05/2020

Անգլերենի ստուգաթեստ

20/07-26/07/2020

Ֆինանսական աջակցություն

05/05-12/05/2020

Ընդունող հանձնաժողով

«Այբ» ավագ դպրոցի Ընդունող հանձնաժողովը ձևավորվում է Հոգաբարձության խորհրդի որոշման վրա։

ԸՀ-ի անդամները կարող են համընկնել՝ ըստ դպրոցական բաղադրիչների և կարող են լինել ՀԽ-ի, Դպրոցի տնօրենության և Մանկավարժական խորհրդի անդամներ, Այբ համայնքի ներկայացուցիչներ։

Tweets by AybSchool
>