Ընդունելություն ավագ դպրոց

«Այբ» ավագ դպրոց կարող են դիմել միայն ընթացիկ ուսումնական տարվա 9-րդ դասարանցիները (որոնք ավարտում են հիմնական դպրոցը), ինչպես նաև արտերկրից ժամանած դիմորդները


Ավագ դպրոցում դիմում-հայտերի ընդունման և ընդունելության գործընթացին մասնակցելու համար սահմանված է վճար՝ 12 000 ՀՀ դրամ, որը վերադարձման ենթակա չէ։ Նշենք, որ ելնելով դիմորդի սոցիալական կարգավիճակից` ծնողի
դիմումի հիման վրա, ընդունելության վճար կարող է չկիրառվել։

🕑ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

2024-2025 ուսումնական տարվա ընդունելության գործընթացը նախատեսվում է իրականացնել համաձայն սահմանված ժամանակացույցի։

Ինչու ընդունվել «Այբ» ավագ դպրոց (թռուցիկ / flier)«Այբ» ավագ դպրոց ընդունվելու համար հետևի՛ր հետևյալ քայլաշարին։

Քայլ 1

Գրանցվի՛ր և մասնակցի՛ր բաց դռների օրերին՝ ծնողներիդ հետ միասին: Ծանոթացի՛ր դպրոցին և ուղղի՛ր քեզ հետաքրքրող հարցերը: Գրանցումը՝ ՄԻԱՅՆ մեր կայքի միջոցով: Բաց դռներին մասնակցությունը պարտադիր է:

Ընտրիր բաց դռների քեզ հարմար օրն ու գրանցվիր այստեղ


Քայլ 2

Մասնակցի՛ր անվճար խորհրդատվական հանդիպում-դասերի, որոնք կուղղորդեն քեզ պատրաստվելու ընդունելության քննություններին:

Քայլ 3

Մասնակցիր անգլերենի ստուգաթեստին՝ ապահովելով անհրաժեշտ շեմը։ Անգլերենի իմացությունը նախապայման է։ Կարևոր է, որ դպրոց ընդունված բոլոր աշակերտներն ունենան անգլերենի իմացության նվազագույնը A2 մակարդակը։


Քայլ 4

Լրացրո՛ւ ընդունելության դիմումը ապա տպված և ստորագրված, այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ միասին ներկայացրո՛ւ «Այբ» դպրոց:

Քայլ 5

Հաղթահարի՛ր ընդունելության ամենակարևոր փուլը՝ ընդունելության 3 քննությունները:

Տե՛ս մանրամասները և քննական հարցերի նմուշները

Քայլ 6

Քննությունները հաջող հանձնելու դեպքում դու կանցնես ընդունելության հաջորդ կարևոր՝ հարցազրույցի փուլ: Քեզ սպասում է հետաքրքիր զրույց ընդունող հանձնաժողովի անդամների հետ:

Իմացի՛ր ավելին

Դպրոց ընդունվում են քննությունների և հարցազրույցի փուլերի գումարային միավորի հիման վրա: Քննություններից յուրաքանչյուրը և հարցազրույցը գնահատվում են 64-ական միավորով:

Քննությունների արդյունքների հրապարակում և բողոքարկում

Կրթաթոշակային համակարգ

Ընդունելության ողջ գործընթացում՝ ներառյալ խորհրդատվական հանդիպումները, որևէ տեղեկություն դիմորդի ֆինանսական վիճակի մասին դպրոցը չի վերցնում: Նման տեղեկություններն անհրաժեշտ են դպրոց ընդունվելուց հետո միայն` ֆինանսական աջակցության գործընթացի ժամանակ:

Ֆինանսական աջակցության մասին իմացի՛ր ավելին

Տե՛ս արտերկրից դիմորդների ընդունելության կարգը

Հետադարձ կապ

Հասցե՝ Թբիլիսյան խճուղի 11/11
Երևան 0052, Հայաստան

Էլ. փոստ՝ [email protected]
Հեռախոս՝ +374 93 654598
Կայքեր՝
www.aybschool.am, www.ayb.am, www.foundation.ayb.am


Ընդունող հանձնաժողով

«Այբ» ավագ դպրոցի ընդունող հանձնաժողովը ձևավորվում է հոգաբարձության խորհրդի որոշման վրա։

ԸՀ-ի անդամներ կարող են լինել դպրոցի և «Այբ» կրթական հիմնադրամի ՀԽ-ների անդամները, դպրոցի և «Այբ» կրթական հիմնադրամի բարերարների համայնքի ներկայացուցիչները և տնօրենության ներկայացուցիչները, «Այբ» դպրոցի ուսուցչական և մենտոր շրջանավարտների համայնքների անդամները:

Tweets by AybSchool
>