2022-2023 ուստարվա նախագծային ուսումնառության ակումբներ

«Ռոքեստր» ակումբ, «Battle for Evermore» երաժշտախումբ

Նախագծի անվանումը՝ «Երաժշտական գործիքները ռոքում»

Նախագծավարներ՝ Վահագն Պապայան և Էրիկ Ալոյան

Ակումբի անդամ աշակերտներն ուսումնասիրում են ռոքում կիրառվող գործիքների պատմությունն ու առանձնահատկությունները և արտասովոր գործիքների կիրառումը, որոնք ներկայացվելու են ուսուցողական համերգով։

«Ռոքեստր» ակումբի նպատակը երաժշտական աշխարհի գաղտնիքները բացահայտելն ու ուսումնասիրելն է։

«Battle for Evermore» երաժշտախումբը ձևավորվել է 2013 թվականի հոկտեմբերին, իսկ 2015-ից՝ նախագծային ուսումնառության ներդրման տարվանից, իր նախագծերն իրականացնում է «Ռոքեստր» ակումբի կազմում։

«Արվեստանոց» ակումբ

Նախագիծ՝ «Այբում» (AyBoom)

Նախագծավար՝ Մարի Ադամյան

«Այբ» դպրոցի նախագծային ուսումնառության «Արվեստանոց» ակումբի «Այբում» նախագծի նպատակն է ներկայացնել «Այբ» համայնքը և վերաբացահայտել «Այբ» դպրոցի 8 սկզբունքները աշակերտների տեսանկյունից՝ ստեղծելով դպրոցական հիշարժան իրադարձությունների տարեգիրք: Յուրաքանչյուր իրադարձության լուսաբանումը կատարվում է 8 սկզբունքների տեսանկյունից:

Տարեգրքի բոլոր նկարազարդումների և բովանդակային տեքստերի հեղինակները «Արվեստանոց» ակումբի աշակերտներն են:

Բժշկագիտական հետազոտությունների ակումբ

Նախագծի անվանում` «Այբոլիտ»

Նախագծի ղեկավար` Տիգրան Աղաբեկյան

Բժշկագիտական հետազոտությունների ակումբը հնարավորություն է տալիս աշակերտներին ծանոթանալու գիտական փորձերի ու հետազոտությունների կատարման ընթացքին։

«Այբոլիտ» նախագծի շրջանակում կատարվում է հետազոտություն՝ հարբուխի պատվաստանյութերի կիրառման տոկոսը պարզելու համար։ Որպես վերջնարդյունք՝ կազմակերպվելու է սոցիալական արշավ՝ հասարակության մեջ պատվաստման մշակույթը ներդնելու և իրազեկության մեծացման համար։

Անհրաժեշտ տեղեկույթը հասարակության բոլոր շերտերին փոխանցվելու է առողջապահության նախարարության հետ համագործակցությամբ և տարբեր ԶԼՄ-ների ու սոցիալական հարթակների միջոցով։

Նախատեսվում է նաև գիտական հոդվածի թողարկում՝ որպես գիտական աշխատանքի տրամաբանական ավարտ։

Ինժեներական ակումբ

Նախագիծ՝ «Լաբորատոր աճեցման բլոկներ» (ԼԱԲ)

Նախագծավար՝ Վազգեն Գաբրիելյան, Ռուբեն Քերոբյան

Նախագծի նպատակն է՝ կատարելով անհրաժեշտ հետազոտություններ և ուսումնասիրություններ՝ մշակել ընտրված բույսերի և սնկերի աճեցման՝ սահմանափակ պայմաններում արդյունավետ գործող միջավայր՝ խելացի կառավարման համակարգով։ Նախագծի շրջանակում մշակվում են մարդու կենսագործունեության ապահովման համար անհրաժեշտ բույսերի և սնկերի լաբորատոր աճեցման բլոկներ, որոնց մշակման արդյունքում ակնկալվում է սովորական պայմաններում ստանալ էկոլոգիապես մաքուր սնունդ և սահմանափակ պայմաններում՝ պարենային անվտանգություն։

ԼԱԲ-ն ունի բազմաթիվ առանձնահատկություններ, որոնցից են էներգախնայողությունը, հուսալի և անխափան աշխատանքը, նվազագույն սպասարկումը, ցածր ինքնարժեքը, մեծ արդյունավետությունը։ Բլոկը կարող է օգտագործվել բնակարաններում, դպրոցներում, ապաստարաններում, կազմակերպություններում և այլ վայրերում:

«Կանաչ քիմիա» ակումբ

Նախագծավարներ՝ Լիլիթ Համբարձումյան, Լևոն Սարգսյան

«Կանաչ քիմիան» «Այբ» դպրոցի նախագծային ակումբներից մեկն է, որը կրկին վերաբացվել է ընդմիջումից հետո։ Ակումբը շարունակում է նոր լուծումներ փնտրել բնության առջև ծառացած խնդիրների համար՝ իրականացնելով մի քանի նախագծեր։

«Բիոպլաստիկներ» թիմը նախագծելու է արտադրական սարք՝ բնության մեջ կեսնաքայքայվող պոլիմերների՝ բիոպլաստիկների սինթեզի համար։

Renemask-ը ուսումնասիրելու և բարելավելու է պլաստիկի քիմիական վերամշակման մեթոդը և զբաղվելու է վերջանյութերի գործածման ճանապարհներ որոնելով։

«CO2-ի արտանետումներ» թիմը զբաղվելու է մթնոլորտում CO2-ի քանակների կրճատմամբ՝ երկու տարբեր մոտեցումներով։ «Համով էներգիա» թիմը սննդային թափոններից ստանալու է էներգիա ու պարարտախառնուրդ (կոմպոստ)։

«Կաքավագիր» ակումբ

Նախագիծ՝ «Պարահեն ինքնություն»

Նախագծավար՝ Գագիկ Գինոսյան

«Կաքավագիր» ակումբի նպատակը հայոց ավանդական պարերը գրառելն է, ճշգրտորեն պահպանելը և սերնդեսերունդ փոխանցելը: Ակումբն իրականացնում է արտագնա բաց դասեր ու դասախոսություններ և, դուրս գալով Երևանի սահմաններից, ներկայացնում պարերի գրառման համակարգը մարզերում:

Դասախոսություններից զատ, որպես տարվա հիմնանպատակ, ակումբն իրականացնում է «Պարահեն ինքնություն» նախագիծը, որի նպատակը բացահայտելն է Բարձր Հայքի ազգաբնակչության առանձնահատկությունների արտացոլումը տարածաշրջանին հատուկ պարերում և դրանց միջոցով հայի ինքնությունը երևան հանելը:

«Ճարտար կինո» ակումբ

Նախագծավար՝ Դավիթ Ներկարարյան

Ակումբի նպատակն է հանրությանը ծանոթացնել հայկական ճարտարապետության առանձնահատկություններին և ճանաչելի դարձնել շինությունների վրա պահպանված զարդաքանդակները։

Այս նպատակին հասնելու համար նկարահանվում է վավերագրական փորձարարական ֆիլմ՝ «Ճարտար կինո»-ն:

«Ստվերների թատրոն» ակումբ

Նախագծավար՝ Մարինե Դանիելյան

Ստվերների թատրոնը հնարավորություն է տալիս տեսնելու կենդանացած ու սեփական կյանքն ապրող ստվերներ։ Ակումբն առաջին նախագծի շրջանակում, համագործակցելով «Լավ էլի» խմբի հետ, նախատեսում է պատրաստել տեսահոլովակ ստվերների թատրոնի միջոցով։ Համագործակցությունը հնարավորություն կտա տարածելու ստվերների թատրոնը հայկական մշակույթում:

Հաջորդ նախագիծը ուսումնական ճամպրուկ-գրքի պատրաստումն է ստվերների թատրոնի տարրերով։ Դրա նպատակը կրթական նյութը ներգործուն ժամանցային միջոցներով մատուցելն է՝ երեխաներին առավելագույնս ներգրավելով դասապրոցեսի մեջ և զարգացնելով նրանց երևակայությունը։

Տվյալների վերլուծության ակումբ

Նախագիծ՝ «Տվյալները բոլորի համար են»

Նախագծավար՝ Մանե Բեգլարյան

Տվյալների վերլուծության ակումբը ներկայացնում է «Տվյալները բոլորի համար են» նախագիծը։ Տվյալների վերլուծությունն աստիճանաբար ոչ միայն դառնում է պահանջված մասնագիտություն, այլ նաև ներթափանցում մարդկանց առօրյա կյանք։ Օգտագործելով սոցիալական հարթակները՝ ակումբը տարածելու է Excel-ի վերաբերյալ փոքրիկ հոլովակներ և նյութեր՝ մարդկանց հնարավորություն ընձեռելով ավելի հմտորեն օգտվելու Excel-ից։

Փոդքաստինգի ակումբ

Նախագիծ՝ «Հայփոդ»

Նախագծավար՝ Անի Հակոբյան

Փոդքաստինգի ակումբն իր առջև դրել է Հայաստանի մարզային կյանքը ներկայացնելու նպատակ՝ կոտրելու տարբեր մարզերի վերաբերյալ առկա կարծրատիպերը։ Միամիտ լոռեցին, հումորով գյումրեցին և կյանքից անտեղյակ ապարանցին հավաքվել են մի հարթակում, որպեսզի իրենք խոսեն իրենց մասին՝ հերքելով կամ հաստատելով հասարակության շրջանում առաջացած և տարածված կարծրատիպերը։

Ֆիլմարտադրության ակումբ

Նախագիծ՝ «Ձանձրալի մշակութային արժեքները»

Նախագծավար՝ Արուսյակ Զախարյան

«Այբ» դպրոցի նախագծային ուսումնառության «Ֆիլմարտադրություն» ակումբի նախագծի նպատակն է հանրահռչակել Հայաստանի թանգարանային ոլորտն ու մեր մշակութային հարստությունը։

Արագ փոփոխվող կյանքի ու աշխարհի պայմաններում, ցավոք, շատերը ժամանակ չեն հատկացնում թանգարաններ այցելելուն և աննկարագրելի հմայք ու մշակութային կարևորություն ունեցող ցուցանմուշներին ծանոթանալուն։

Ակումբը առանձնացնելու է նմուշներ և սոցցանցերում դրանց մասին կարճ տեսանյութեր տեղադրելով՝ դրանք ներկայացնելու հանրության լայն շերտերին։

Որպեսզի հնարավորինս շատ նմուշների մասին խոսվի, նախագիծը կկիրառի ֆլեշմոբներ։

Կիսվել

Tag Articles Tag Հոդվածներ

Tweets by AybSchool
>