AybPRO նախագծային գաղափարներ. 2019-2020

«Այբ» դպրոցի նախագծային ուսումնառության շրջանակում 2019-2020 ուս․ տարում գործելու են 11 ակումբ։ Այս տարվա ակումբների գործունեությանը կարող եք ծանոթանալ ստորև։

Ինժեներական ակումբ

«Արվեստանոց» ակումբ

Ծրագրավորման ակումբ

Ֆոնդահայթայթման ակումբ

Ռոքեստր

Ֆ8 ակումբ

ՄոբիՍտւդիո

Տեխնոշարժ ակումբ

Բիոինֆորմատիկա

Ֆիլմարտադրության ակումբ

Կանաչ քիմիա

Tweets by AybSchool
>