AybPRO նախագծային գաղափարներ. 2019-2020

«Այբ» դպրոցի նախագծային ուսումնառության շրջանակում 2019-2020 ուս․ տարում գործելու են 11 ակումբ։

Այս տարվա ակումբների գործունեությանը կարող եք ծանոթանալ ստորև։

Նախագծային ուսումնառության ակումբների աշխատանքների իրականացման համար հարկավոր է 10մլն ՀՀ դրամ։

Ինժեներական ակումբ

«Արվեստանոց» ակումբ

Ծրագրավորման ակումբ

Ֆոնդահայթայթման ակումբ

Ռոքեստր

Ֆ8 ակումբ

ՄոբիՍտւդիո

Տեխնոշարժ ակումբ

Բիոինֆորմատիկա

Ֆիլմարտադրության ակումբ

Կանաչ քիմիա

Tweets by AybSchool
>