Լիլիթ Պետրոսյան

Գործունեությունը «Այբ»-ում

2014 թվականից աշխատում է «Այբ» դպրոցում որպես անգլերենի ուսուցիչ և 2020 թվականից ղեկավարում «Այբ» դպրոցի անգլերենի առարկայախումբը։

2016-2017 թթ. Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի (ԿԳԱԾ) շրջանակում վերապատրաստվել է «Այբ» կրթական հիմնադրամի կողմից՝ ստանալով խորացված հմտություններով ուսուցչի որակավորում։

2023 թ.՝ մանկավարժական բաղադրիչի վերապատրաստող, մենտոր, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի և «Այբ» կրթական հիմնադրամի կողմից իրականացվող «Երիտասարդները հանուն բարենպաստ կլիմայի» ծրագրի շրջանակում ուսուցիչների կարողությունների զարգացման ծրագիր

2022 թ.՝ վերապատրաստող, «Այբ» կրթական հիմնադրամի կողմից իրականացվող պարտադիր ատեստավորման վերապատրաստումներ

2021-2022 թթ․՝ մանկավարժական բաղադրիչի վերապատրաստող, Տավուշի մարզի դպրոցներում ԲՏՃՄ առարկաների հանրակրթական նոր չափորոշիչների ներդրման փորձարարական ծրագիր

2021-2022 թթ․՝ Տավուշի մարզի դպրոցներում ԲՏՃՄ առարկաների հանրակրթական նոր չափորոշիչների ներդրման փորձարարական ծրագրի համակարգող

Կրթություն

1998 թ. ավարտել է Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան օտար լեզուների ինստիտուտը։

Մասնագիտական գործունեություն

2014-2019 թթ․՝ անգլերենի ուսուցիչ, Fouraitch ՏՏ ընկերություն

2007-2012 թթ․՝ անգլերենի ուսուցիչ, «Ամրոց» (The Castle) ուսումնական կենտրոն

1998-2014 թթ.՝ դասախոս, Երևանի պետական համալսարան

Tweets by AybSchool
>